Agencja Ochrony Osób i Mienia BORPOL

SZUKASZ PRACY ?

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Firma BORPOL Karol Boruta oświadcza, że uzyskane od kandydatów na pracowników dane osobowe wykorzystane będą wyłącznie w prowadzonym procesie rekrutacyjnym i tylko w sposób prawem przewidziany. Dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie będą wykorzystywane w innym, niż wskazany wyżej cel.Jednocześnie, firma BORPOL Karol Boruta oświadcza, że prowadzona rekrutacja nie dotyczy konkretnego stanowiska pracy. W przypadku zaistnienia potrzeby ze strony firmy BORPOL na zatrudnienie pracownika na wolnym w danej chwili stanowisku pracy, firma zastrzega sobie kontakt z wybranymi przez siebie osobami, w szczególności zaś ze spełniającymi kryteria pracy na danym stanowisku.
    .