Agencja Ochrony Osób i Mienia BORPOL

 

Polityka Prywatności

 

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), uprzejmie informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator danych), które są przez Państwo podawane w formularzach internetowych tzw. kontaktowych, które są umieszczone na niniejszej stronie internetowej jest Karol Boruta prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Borpol, NIP: 617 149 69 91, biuro w Środzie Wlkp. przy ulicy Harcerskiej 17, 63–000 Środa Wlkp.

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na podany powyżej adres lub na adres email: biuro@ochrona-borpol.pl

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach wynikających z istoty kierowanych zapytań do Administratora, a więc wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

4. Państwa dane osobowe podane w formularzach kontaktowych będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadawane przez Państwo pytania, a następnie usuwane. Warunkiem dalszego przetwarzania będzie konieczność zawarcia stosownej umowy i wyrażenia przez Państwo zgody.

5. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
• żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
• żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
• przenoszenia Państwa danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Administrator danych stosownie do obowiązujących przepisów podejmie wszelkie niezbędne działania, celem zapewnienia faktycznej, w tym fizycznej, technicznej, a także organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, a także przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem.

UWAGA: Te ustawienia mają zastosowanie jedynie w przeglądarce i na urządzeniu, którego teraz używasz.

Na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji i serwowanie treści, które mogą Cię bardziej zainteresować. Pliki te pozwalają nam również lepiej badać i analizować zainteresowanie naszymi stronami i treściami, które Ci serwujemy. Dzięki tym analizom możemy zadbać o jakość serwowanych przez nas treści.

Zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty przez np. zestawianie w odpowiednich grupach użytkowników, oraz związane z tym niezbędne działania statystyczne) przez naszych Zaufanych Partnerów. Na podstawie tej zgody, Twoje dane, w tym zebrane informacje o Twojej aktywności na stronach internetowych, będą wykorzystywane do prezentowania Ci reklam produktów i usług naszych Partnerów biznesowych, dopasowanych do Twoich zainteresowań.

Centrala telefoniczna

INFORMACJA

w sprawie ochrony danych osobowych

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), uprzejmie informuję, że:

1.  Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator danych), które są przez Państwo podawane w trakcie nagrywanych rozmów telefonicznych jest Karol Boruta prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BORPOL Karol Boruta z siedzibą w Jarocinie przy ulicy Kwiatowej 34, 63 – 200 Jarocin, biuro w Środzie Wlkp. przy ulicy Harcerskiej 17, 63 – 000 Środa Wlkp.

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na podany powyżej adres lub na adres email: biuro@ochrona-borpol.pl.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach zapewnieniu bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w zakresie świadczonych usług przez Administratora oraz ochrony Państwa interesów.

4. Państwa dane osobowe podane w trakcie nagrywanych rozmów telefonicznych będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozwiązania istoty problemu oraz jego ewentualnych skutków zgłoszonych w trakcie rozmowy telefonicznej. Nagrania rozmów telefonicznych usuwane będą po 30 dniach od ich nagrania, chyba, że konieczność ich dalszego przechowywania będzie uzasadniona aspektami prawnymi oraz faktycznymi związanymi z każdą ze spraw indywidualnie. W przypadku braku zgody na nagrywanie osoba dzwoniąca winna przerwać połączenie, o czym jest informowana z chwilą nawiązania połączenia telefonicznego.

5. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  6. przenoszenia Państwa danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Administrator danych stosownie do obowiązujących przepisów podejmie wszelkie niezbędne działania, celem zapewnienia faktycznej, w tym fizycznej, technicznej, a także organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, a także przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem.