Agencja Ochrony Osób i Mienia BORPOL

MONITORING STACJONARNY – SZTUCZNA INTELIGENCJA

Całość procesu wdrożenia poprzedzona jest audytem bezpieczeństwa obiektu i określeniem Państwa potrzeb. Istniejący lub nowy system monitoringu wizyjnego zostaje podłączony do analizatora obrazu nowej generacji wyposażonego w algorytmy sztucznej inteligencji. W polu widzenia kamer tworzone są wirtualne strefy ochrony. Urządzenie w czasie rzeczywistym analizuje obraz z kamer obiektowych, reaguje na wtargnięcie obiektu w strefę chronioną generując alarm do naszego Centrum Monitorowania. Dyżurny, poza zdarzeniem alarmowym, uzyskuje szczegółową informację na temat przyczyny zdarzenia, co pozwala dokonać natychmiastowej oceny zasadności alarmu. W przypadku zasadnego alarmu, poza wysłaniem patrolu interwencyjnego, dyżurny ma możliwość podglądu bieżącej sytuacji na żywo. Proponowana przez nas analityka posiada mechanizmy niwelowania liczby fałszywych alarmów, jest sprawdzona wieloma realizacjami i dostarczana przez renomowanego producenta specjalistycznych rozwiązań w zakresie monitoringu wizyjnego.

Cechą charakterystyczną systemu jest jego duża elastyczność, która w połączeniu z naszym 15-letnim doświadczeniem w branży ochrony pozwala dostosować sposób jego działania nawet do najtrudniejszych obiektów i najbardziej wymagających klientów.

Jak to działa?

 1. Analizator obrazu wyposażony w algorytmy sztucznej inteligencji zostaje skonfigurowany według Państwa potrzeb, wytyczane są obszary mające podlegać ochronie, ustalany zostaje sposób uzbrajania/rozbrajania systemu oraz ramy czasowe jego funkcjonowania. Uzgodnione zostają także procedury alarmowe oraz sposób sygnalizacji obecności intruza w granicach obszaru chronionego.
 2. Aktywna analityka obrazu kontroluje w wyznaczonym czasie strefy chronione. Wtargnięcie intruza w granice obszaru chronionego generuje sygnał alarmowy do naszego Centrum Monitorowania. Dyżurny dokonuje weryfikacji alarmu, uruchamia podgląd na żywo. W przypadku alarmu zasadnego na miejsce kierowany jest patrol interwencyjny. W przypadku instalacji dedykowanych głośników dyżurny ma możliwość wydawania stosownych komunikatów do intruza na żywo. Co istotne, wysoka elastyczność usługi umożliwia dostosowanie procedur do Państwa wymagań i życzeń.

Korzyści:

 • Wysoki poziom bezpieczeństwa obiektu. Wykrycie intruza zanim dostanie się do wnętrza budynku;
 • Szybka identyfikacja przyczyny alarmu i weryfikacja jego zasadności;
 • Wysoka skuteczność w wykrywaniu obiektów przy 3 śladowej ilości fałszywych alarmów;
 • Oszczędności wynikające z możliwości wykorzystania już istniejącego systemu monitoringu;
 • Duża elastyczność rozwiązania i możliwość dostosowania do specyfiki danego obiektu;
 • Możliwość rezygnacji z kosztochłonnej ochrony fizycznej;
 • Renomowany producent urządzenia;
 • Szybkość procesu wdrożenia;
 • Brak ograniczeń terytorialnych – działamy na terenie całej Polski;
 • Połączenie 15-letniego doświadczenia w branży z najnowszą technologią;
 • Wysoka suma ubezpieczenia;
 • Brak dodatkowych i ukrytych kosztów.

Kontakt

Proponujemy darmową konsultację podczas, której przedstawimy dokładny sposób działania systemu.
Tel. 725 110 825
marketing@ochrona-borpol.pl