Agencja Ochrony Osób i Mienia BORPOL

NOWOCZESNY VIDEOMONITORING – ANALITYKA OBRAZU

NOWOCZESNY VIDEOMONITORING – ANALITYKA OBRAZU

Nowoczesne i skuteczne rozwiązanie z zakresu ochrony perymetrycznej, terenów zewnętrznych. Bazuje na systemach kamer i zaawansowanej analityce obrazu wyposażonej w algorytmy sztucznej inteligencji.

MONITORING SYSTEMÓW ALARMOWYCH

MONITORING SYSTEMÓW

Monitoring jest usługą polegającą na podłączeniu systemu alarmowego klienta do naszej Stacji Monitorowania. Wygenerowany z systemu alarmowego klienta sygnał wywołuje natychmiastową reakcję patroli interwencyjnych.

Agencja Ochrony Osób i Mienia BORPOL posiada Centrum Monitorowania Obiektów oparte na najnowszej technologii działające 24 godziny na dobę przez cały rok. Monitoring jest usługą polegająca na podłączeniu systemu alarmowego klienta do stacji monitorowania firmy BORPOL. System taki sprawdza się zarówno w ochronie domów prywatnych jak i w ochronie majątku firm. 

Zainstalowany system alarmowy w przypadku uruchomienia wysyła sygnał do Centrum Monitorowania naszej firmy. W chwili otrzymania sygnału operator stacji monitorowania niezwłocznie wysyła patrol interwencyjny, będący najbliżej miejsca zdarzenia oraz wzywa jednostki specjalne np. Straż Pożarną, Policję, służby medyczne. Załoga patrolowo-interwencyjna dociera na miejsce zdarzenia w możliwie najkrótszym czasie. Podejmuje stosowne czynności interwencyjne, do których między innymi należy sprawdzanie obiektu, ewentualne zatrzymanie sprawcy, zabezpieczenie obiektu. W czasie trwania interwencji dyżurny Centrum Monitorowania utrzymuje stałą łączność radiową z patrolem interwencyjnym.

Korzyści ze współpracy w zakresie monitorowania obiektu:

Ochrona mienia naszych klientów i ich rodzin przed:

 • Włamaniem (czujniki ruchu, czujniki otwarcia okien i drzwi, czujniki kurtynowe),
 • Napadem (przenośne przyciski wezwania pomocy),
 • Pożarem (czujniki dymu),
 • Wybuchem gazu (detektory gazu ziemnego),
 • Zatruciem tlenkiem węgla (detektory czadu),
 • Zalaniem,(czujniki wycieku wody),
 • Przepełnieniem się zbiorników na ciecz (czujniki poziomu płynu),
 • Obniżeniem lub podwyższeniem temperatury w monitorowanym pomieszczeniu (czujniki temperatury),
 • Stratami spowodowanymi długotrwałym brakiem prądu (alarm braku zasilania).

Zapewniamy:

 • Bezpłatny projekt systemu alarmowego oraz jego wycenę w obiekcie, który ma być objęty ochroną. Ponadto kompleksowo wyjaśnimy wszelkie sprawy związane z działaniem ochrony, uzgodnimy przyszły zakres działania,
 • Profesjonalne działanie załogi patrolowo-interwencyjnej, jej natychmiastową reakcję i niezwłoczny dojazd do obiektu,
 • Możliwość sprawdzania naszej czujności. Działanie to ma na celu zwiększenie poczucia komfortu i zadowolenia Naszych klientów z oferowanych i świadczonych usług,
 • Aplikacje dla klientów na urządzenia mobilne.

PODJAZDY PREWENCYJNE

PODJAZDY PREWENCYJNE
Pracownicy grup interwencyjnych dokonują podjazdu pod obiekt i sprawdzają stan jego zabezpieczenia. Usługa może być realizowana w ściśle ustalonym czasie i częstotliwości, bądź o nieoznaczonych wcześniej porach dnia i nocy.
 

Agencja Ochrony Osób i Mienia BORPOL oferuje klientom usługę podjazdów prewencyjnych – okresowe kontrolowanie chronionego mienia, szczególnie w porze wieczorowo-nocnej oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy. W przypadku wykrycia przez grupę patrolową aktów wandalizmu lub przestępstwa, pracownicy ochrony dążą do zatrzymania sprawców i powiadomienia odpowiednich służb (Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego). Oferujemy również możliwość kontrolowania stróży i pracowników dozoru zatrudnionych u zleceniodawcy.

FIZYCZNA OCHRONA OBIEKTÓW

FIZYCZNA OCHRONA OBIEKTÓW
Odpowiednio wyszkoleni i umundurowani pracownicy przebywają całodobowo lub przez ujęty w umowie czas w strzeżonym obiekcie, zapewniając bezpieczeństwo klienta oraz mienia.
 

Fizyczna Ochrona Obiektów

Jest to jedna z najskuteczniejszych form ochrony powierzonego mienia. Odpowiednio wyszkoleni i umundurowani pracownicy firmy BORPOL przebywają całodobowo lub przez ujęty w umowie czas w strzeżonym obiekcie, zapewniając bezpieczeństwo pracowników i klientów oraz mienia.

Ochrona obiektu zawsze odbywa się w oparciu o wyspecjalizowany i w pełni profesjonalny plan ochrony tworzony indywidualnie dla każdego obiektu przy uwzględnieniu jego specyfiki i potrzeb klienta.

Pierwszym etapem sporządzania takiego planu jest wizja lokalna obiektu wykonana przez naszych specjalistów, identyfikacja zagrożeń, wyodrębnienie stref bezpieczeństwa i sporządzenie procedur mających na celu eliminacje zagrożeń zidentyfikowanych oraz potencjalnych. W chronionym obiekcie tworzy się posterunki o różnym charakterze: stałe, obchodowe, recepcyjne, niestandardowe. W razie potrzeb zmotoryzowana załoga patrolowo – interwencyjna może udzielić wsparcia strażnikom obiektu.

Chroniony obiekt podłączony jest ponadto do Centrum Monitorowania naszej firmy. Posiadamy, także w pełni sprawdzony i skuteczny system kontroli pracowników ochrony fizycznej, dzięki czemu nasze usługi są najwyższej jakości, czego dowodem jest zaufanie coraz większej liczby firm, instytucji samorządowych i państwowych korzystających z Naszych usług.

Agencja Ochrony Osób i Mienia BORPOL specjalizuje się w ochronie obiektów o zróżnicowanej specyfice:

 • obiekty przemysłowe,
 • obiekty handlowe,
 • osiedla mieszkaniowe,
 • obiekty magazynowe,
 • obiekty biurowe,
 • budowy,
 • obiekty użyteczności publicznej,
 • i inne.

ZABEZPIECZANIE IMPREZ

ZABEZPIECZANIE IMPREZ
Profesjonalne zabezpieczanie wydarzeń różnego charakteru – koncerty, targi branżowe, mecze piłkarskie. Nasi pracownicy są w pełni przygotowani do realizacji powierzonych im zadań, estetycznie umundurowani i sprawni fizycznie.
 

Zabezpieczanie imprez masowych i wydarzeń rekreacyjno – sportowych

Agencja Ochrony Osób i Mienia BORPOL zajmuje się profesjonalnym zabezpieczaniem imprez masowych różnego charakteru: koncerty, wydarzenia rekreacyjno-sportowe, wystawy, targi branżowe i inne wydarzenia podlegające obowiązkowej ochronie na mocy ustawy o ochronie imprez masowych.

Zabezpieczenie imprez odbywa się stosownie do wymogów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Zajmujemy się również zabezpieczaniem imprez nie podlegających obowiązkowej ochronie. Plan zabezpieczenia przygotowujemy wspólnie z organizatorem imprezy. Jest on zgodny z jej charakterem, przewidywanymi zagrożeniami i indywidualnymi potrzebami. Nasi pracownicy są w pełni przygotowani do wykonywania swoich zadań, estetycznie umundurowani, bardzo sprawni fizycznie oraz przeszkoleni w zakresie ochrony imprez masowych. Poszczególni pracownicy są ze sobą w stałej łączności radiowej, co dodatkowo sprzyja szybkiej i pewnej interwencji w czasie trwania imprezy.

Ściśle współpracujemy z organizatorem oraz służbami mundurowymi wyznaczonymi do zabezpieczenia ładu i porządku publicznego na danym terenie.

MONITORING WIZYJNY

MONITORING WIZYJNY
Usługa monitoringu wizyjnego realizowana jest 24 godziny na dobę przez cały rok. Polega na połączeniu zainstalowanych w chronionym obiekcie kamer z naszym Centrum Monitoringu i obserwacji emitowanych obrazów w ustalonych z kontrahentem godzinach lub częstotliwości. Możliwa jest również realizacja usługi videoporównania i videopatroli. 
 

Monitoring wizyjny, video nadzór, wizyjne centrum monitoringu

Usługa monitoringu wizyjnego realizowana jest 24 godziny na dobę przez cały rok. Polega ona na połączeniu systemów zainstalowanych w chronionych obiektach z Centrum Monitoringu firmy BORPOL.

Schemat funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego:

Powstanie zagrożenia w chronionym obiekcie.
Wygenerowanie sygnału alarmowego z zainstalowanego systemu alarmowego bądź dostrzeżenie zagrożenia przez pracowników stacji monitorowania w wypadku braku systemu alarmowego bądź wyłączenia go ze stanu czuwania.

Dyżurny stacji monitorowania firmy BORPOL wysyła na miejsce zdarzenia grupę interwencyjną, która niezwłocznie dociera na miejsce. Jednocześnie pracownicy Centrum Monitoringu obserwują obraz z kamer i definiują rodzaj zdarzenia. W razie potrzeby powiadamiają odpowiednie służby.

Korzyści korzystania z usługi monitoringu wizyjnego dla klienta:

● natychmiastowe podjęcie działań przez firmę BORPOL w przypadku pojawienia się zagrożeń w monitorowanym obiekcie,
● możliwość wykorzystania nagranego materiału jako dowód w postępowaniu przygotowawczym lub wyjaśniającym prowadzonym przez organy porządku publicznego ( kradzież, włamanie, uszkodzenie mienia itp.),
● wysokie bezpieczeństwo mienia firmy i jej pracowników,
● kontrolowanie obiektów podczas nieobecności pracowników,
● zminimalizowanie strat w obiekcie poprzez szybkie rozpoznanie zagrożenia i wdrożenie odpowiednich procedur,
● skuteczniejsze ustalenie sprawców czynów przestępczych oraz możliwość zatrzymania sprawców na gorącym uczynku.

KONWOJE

KONWOJE
Profesjonalne usługi w zakresie konwojowania wartości pieniężnych oraz wartościowych przedmiotów, wykorzystując przy tym własne środki transportu.
 

Konwoje wartości pieniężnych

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie konwojowania wartości pieniężnych oraz wartościowych przedmiotów, wykorzystując przy tym własne środki transportu. Odpowiednie zaplanowanie, przygotowanie się do konwoju, realizacja specjalnych, rygorystycznych procedur oraz właściwie dobrana kadra gwarantuje jego bezpieczny przebieg. Konwojenci wyposażeni są w środki łączności radiowej umożliwiające natychmiastową pomoc w przypadku różnego rodzaju zdarzeń.

Wszyscy konwojenci przechodzą dodatkową weryfikację potwierdzającą możliwość pracy w tych trudnych warunkach. Trafiają tam tylko sprawdzeni pracownicy ochrony z doświadczeniem i odpowiednim stażem. Odprawy i zadania są realizowane w oparciu o szczegółowe instrukcje konwojowania opracowane w Naszej firmie.

KONTROLA I WSPARCIE
DOZORCÓW WŁASNYCH KLIENTA

KONTROLA I WSPARCIE DOZORCÓW WŁASNYCH KLIENTA

Usługa dedykowana przedsiębiorstwom, które zatrudniają własnych stróży/portierów. Powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony rynku wobec często występujących nadużyć i problemów wśród pracowników własnych klienta.

 

Oferujemy rozwiązania, które umożliwiają:

 • Kontrolę czasu pracy portierów,
 • Kontrolę czuwania portierów w czasie rzeczywistym pracy,
 • Kontrolę obszaru czuwania portiera,
 • Czy portier nie opuścił stanowiska pracy,
 • Interwencję w przypadku upadku portiera,
 • Wsparcie w sytuacji napadu.

Realizujemy także usługi kontroli jakości pracy pracowników innych agencji ochrony.

MONTAŻ SYSTEMÓW ALARMOWYCH

MONTAŻ SYSTEMÓW ALARMOWYCH
Oferujemy sprzedaż i montaż systemów alarmowych dopasowanych do potrzeb klienta, charakteru zabezpieczanego mienia i określonego budżetu.
 

Możliwości:

 • Montaż systemów przewodowych lub bezprzewodowych,
 • Krótki czas oczekiwania na montaż,
 • Dostęp do aplikacji mobilnej, 
 • Konserwacja i serwisy systemów wg potrzeb klienta.

Współpracujemy wyłącznie z wysoko wykwalifikowanymi instalatorami, sprawdzonymi, z dużym doświadczeniem w branży. Montowany sprzęt pochodzi od światowej klasy producentów (głównie polskich) z wieloletnim doświadczeniem.

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

Agencja Ochrony Borpol podjęła współpracę z najlepszymi, licencjonowanymi prywatnymi detektywami, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży i pracują z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. Ich oferta obejmuje usługi detektywistyczne z zakresu spraw rozwodowych, spadkowych, wykrywania podsłuchów i innych. Wycena każdorazowo dokonywana jest indywidualnie. 

 
Obszar działania

Gdzie działamy?

 Funkcjonujemy na terenie miast i powiatów, takich jak: Poznań, Środa Wielkopolska, Września, Śrem, Jarocin, Krotoszyn, Konin, Swarzędz, Gostyń, Kórnik, Gniezno oraz Kalisz.